Start | Samtalsutbildning | Företag & Organisationer | Legitimation & Sekretess | Föreningar | Kontakt


    ©Foto: Kunleker AB

Ingrid Ljunggren

» är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi.

» är verksam som psykolog sedan 30 år, varav 25 år i egen privat regi
centralt i Stockholm.

» är verksam vid Stockholms universitet, psykologiska institutionen på
psykologprogrammet.

» är medlem i Sveriges Psykologförbund och Riksföreningen PsykoterapiCentrum.

» har hösten 2014 utkommit med boken Samtalet som psykologisk metod,
Studentlitteratur.
 

Ordet Kunleker är fornnordiska och betyder kunskapsletare.

     
     

Kunleker AB, Ingrid Ljunggren, 08-665 49 16, 070-824 97 15, ingrid.ljunggren@kunleker.se


     En Lundkulla Produktion